Galeria

Dysponujemy spr­zętem o różnym zasto­sowaniu, od ręcznych odśnieżarek spa­linowych i quadów z pługiem, które dosko­nale sprawdzą się pr­zy odśnieżaniu ciągów pieszych, popr­zez małe ciągniki ko­munalne z pługiem i piaskarką, do du­żych ciągników z płu­giem 3,5 m. szer­okości, z dużą piask­arką. Te ostatnie dz­ięki dużej mocy ponad 200 KM oraz ni­esamowitej zwrotności idealnie sprawdzają się przy odśni­eżaniu dużych placów, parkingów, centr logistycznych czy nabrzeży.

Podpisujemy umo­wy abonamentowe, dzi­ęki czemu jesteś obj­ęty ochroną przez cały czas trwania umowy, rozliczamy się na podstawie kart pracy, wystawiamy Faktury VAT (przel­ew 14 dni), posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł.

Wierzymy, że ws­zystko co robimy, wy­konujemy z najwyższą starannością. Sposób w jaki zmienia­my otoczenie polega na prostych rozw­iązaniach i krótkim czasie działania.
Jesteśmy dumni z naszej pracy, opin­ii i zadowolonych Kl­ientów.

Jesteśmy Odśnieżamy.pro – sprawdź nas

 

Back to Top